‘Our Treasures’ Art Workshop: Welsh Museums Festival

‘Our Treasures’

Join us at Cynon Valley Museum for an art workshop in partnership with Craft of Hearts!

Do you know what your treasures are?

During our sessions you will create a mixed media canvas focusing our what you treasure or those in the past have treasured.

There will be paint, glitter, collage, and everything in between.

You may even want to bring along one of your treasures, may be a small toy, a CD, or some photos. These can then be incorporated into your work or used as inspiration.

‘Our Treasures’ is all about what makes us happy.

For ages 11-16, Free!

Sessions run at Cynon Valley Museum, CF44 8DL

Friday 4th November 10am-12pm, book here: https://www.eventbrite.com/e/435551675787

Friday 4th November 1pm-3pm, book here: https://www.eventbrite.com/e/435553601547

Any queries, please contact HeritageService@rctcbc.gov.uk

____________________________________________________________________

 

‘Ein Trysorau’

Ymunwch â ni ym Amgueddfa Cwm Cynon ar gyfer gweithdy celf mewn partneriaeth â Craft of Hearts!

Ydych chi’n gwybod beth yw eich trysorau chi?

Yn ystod ein sesiynau byddwch yn creu cynfas cyfrwng cymysg gan ganolbwyntio ar yr hyn rydych chi’n ei drysori neu’r pethau mae pobl wedi’u trysori yn y gorffennol.

Bydd paent, gliter, deunyddiau i greu gludwaith a llawer yn rhagor.

Efallai byddwch chi eisiau dod ag un o’ch trysorau chi, megis tegan bach, CD neu luniau. Mae modd cynnwys y rhain yn eich gwaith neu’u defnyddio fel ysbrydoliaeth.

Mae ‘Ein Trysorau’ am yr hyn sy’n ein gwneud ni’n hapus.

Gweithdy am ddim i bobl ifainc 11-16 oed!

Caiff y sesiynau eu cynnal yn Amgueddfa Cwm Cynon

Dydd Gwener 4 Tachwedd, 10am-12pm, Cadwch le yma: https://www.eventbrite.com/e/435551675787 

Dydd Gwener 4 Tachwedd, 1pm-3pm, Cadwch le yma: https://www.eventbrite.com/e/435553601547

Os oes gyda chi unrhyw ymholiadau, e-bostiwch GwasanaethTreftadaeth@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

 

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Accessibility Toolbar