Halloween and Bonfire Night Craft Events! / Digwyddiadau Celf a Chrefft Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt

We’re happy to be hosting free craft events this Halloween and Bonfire Night, led by local artist Craig Lewis!

(Mae’r fersiwn Gymraeg yn dilyn isod)

These sessions target ages 7 – 16 years. Children aged 5-7 are welcome with a guardian/adult.

Saturday 29th October 2022, 11am – 1pm

Saturday 5th November 2022, 11am – 1pm

Booking is required. Please call the museum to confirm a place: 01685 886729

 

 

Dyn ni’n hapus I gylflwyno  gweithgareddau celf a chrefft Calan Gaeaf ar  ddydd Tân Gwyllt gan Craig Lewis (arlunydd lleol)!

Mae’r sesiynau i  blant oedran 7-16. Croesewir plant oedran 5-7 gydag oedolyn.

Dydd Sadwrn Hydref 29ain 2022, 11yb – 1yh

Dydd Sadwrn Tachwedd 5ed 2022, 11yb-1yh

 

Mae angen bwcio lle. Ffoniwch yr Amgueddfa i gadw lle: 01685886729

 

 

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Accessibility Toolbar