Criw Celf Art Sessions at CVM

Criw Celf are back at the museum!

Join local artist Caitlin Flood-Molyneux (https://www.floodmolyneuxart.com/) leading a series of collage and mixed media sessions for different age groups, alongside her exhibition at the museum which opens on Friday 1 April at 6pm-8pm. ⁠⁠

Criw Celf Rhondda Cynon Taf

Intro to Collage & Mixed Media, led by current exhibiting artist Caitlin Flood-Molyneux.

Enjoy a fun and therapeutic day exploring the creative and liberating effects of working with collage! You will complete different activities exploring a range of techniques and will learn how to create an original picture using a combination of painting and collage. You do not need any special skills to take part so don’t worry if you can’t paint or draw!

All materials provided.

Please bring lunch & a drink.

Please wear clothes you don’t mind getting paint on!

Intro to Collage and Mixed Media, led by Caitlin Flood-Molyneux Age 14-18
Tuesday 12 April 11am – 3pm
At Cynon Valley Museum, Aberdare
More info and booking here: https://www.eventbrite.co.uk/e/272608538477
Intro to Collage and Mixed Media, led by Caitlin Flood-Molyneux Age 11-14
Thursday 14 April 11am – 3pm
At Cynon Valley Museum, Aberdare
More info and booking here: https://www.eventbrite.co.uk/e/272608979797
Intro to Collage and Mixed Media, led by Caitlin Flood-Molyneux Age 8-11
Saturday 16 April 11am – 1pm
At Cynon Valley Museum, Aberdare
More info and booking here: https://www.eventbrite.co.uk/e/302619702677

 

Criw Celf Rhondda Cynon Taf

Cyflwyniad i’r Collage a’r Cyfryngau Cymysg, arweinir gan yr artist Caitlin Moleneux Flood

Mwynhewch ddiwrnod hwyliog a therapiwtig yn archwilio effeithiau creadigol a rhyddhaol gweithio gyda collage! Byddwch yn cwblhau gwahanol weithgareddau gan archwilio ystod o dechnegau a byddwch yn dysgu sut i greu llun gwreiddiol gan ddefnyddio cyfuniad o beintio a collage. Nid oes angen unrhyw sgiliau arbennig arnoch i gymryd rhan felly peidiwch â phoeni os na allwch beintio neu dynnu llun!

Darperir yr holl ddeunyddiau.

Dewch â chinio a diod.

Gwisgwch ddillad nad oes ots gennych chi wisgo paent!

Darperir yr holl gyflenwadau.

Cyflwyniad i Collage a Chyfryngau Cymysg, arweinir gan Caitlin Flood-Molyneux 14-18 oed
Dydd Mawrth 12 Ebrill 11am – 3pm
Yn Amgueddfa Cwm Cynon, Aberdâr
Mwy o wybodaeth ac archebu yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/272608538477
Cyflwyniad i Collage a Chyfryngau Cymysg, arweinir gan Caitlin Flood-Molyneux 11 – 14 oed
Dydd Iau 14 Ebrill 11am – 3pm
Yn Amgueddfa Cwm Cynon, Aberdâr
Mwy o wybodaeth ac archebu yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/272608979797

Cyflwyniad i Collage a Chyfryngau Cymysg, arweinir gan Caitlin Flood-Molyneux 8-11 oe
Dydd Sadwrn 16 Ebrill 11am – 1pm
Yn Amgueddfa Cwm Cynon, Aberdâr
Mwy o wybodaeth ac archebu yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/302619702677

 

For further information, please email tom@artsactive.org.uk

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Accessibility Toolbar