Hanner tymor yr hydref hwn – gwahoddiad i chi!

Ymunwch â ni yn Amgueddfa Cwm Cynon am ychydig o hwyl ar ein Llwybr

Arswydus ar hyd Wythnos Calan Gaeaf…

Chwiliwch am y cliwiau a’r gwrthrychau creepy ar hyd ein coridorau cythryblus i ddatrys y pos!

Mynediad AM DDIM. Yn addas ar gyfer 5+
Llwybr yn ar gael dydd Sadwrn Hydref 28ain—Dydd Sadwrn Tachwedd 4ydd 2023

This autumn half-term – you’re invited!

Join us at Cynon Valley Museum for some fun on our Spooky Trail all Halloween week.

Hunt for the creepy clues and objects along our haunted corridors to solve the puzzle!

Free entry. Suitable for 5+
Trail starts Saturday October 28th—Saturday November 4th 2023

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Accessibility Toolbar