‘Dem Bones, Dem Bones, Dem Dry Bones’ arddangosfa celf / art exhibition gan / by Islwyn Thorne

Bilingual post:
 

Arddangosfa gelf newydd gan artist lleol Islwyn Thorne. ‘Dem Bones, Dem Bones, Dem Dry Bones’

 
“Mae’r darluniau hyn o gyfres o arsylliadau ymchwiliol o sgerbydau go-iawn a phlastig yma ac yn yr Amerig dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Ers Covid sylweddolais mor fregus yw bywyd a bod marwolaeth yn cyffwrdd ein hysgwydd. Mae’n codi arswyd, yn tydi?” Islwyn Thorne
 
Oriel Mesanin, Amgueddfa Cwm Cynon
Hydref 4ydd-28ain 2023
Mynediad am ddim
Ar agor: Dydd Mawrth – Dydd Sadwrn, 9.30yb – 3.30yh

 
A new art exhibition by local artist Islwyn Thorne. ‘Dem Bones, Dem Bones, Dem Dry Bones’

“These drawings are from a series of investigative observations of real and plastic skeletons undertaken here and in America over a couple of years. Covid brought it home to me that life is tenuous, and death touches us on the shoulder. Creepie, huh?” Islwyn Thorne
 
Mezzanine Gallery, Cynon Valley Museum
October 4th-28th 2023
Free Entry
Tuesday – Saturday, 9.30 – 3.30pm

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Accessibility Toolbar