‘Aildanio’ Disability Arts Cymru Arts Prize Exhibition 2022 – 23

‘Aildanio’ 2022-23 Arts Prize Exhibition at g39 Cardiff

Aildanio, the Disability Arts Cymru (DAC) Arts Prize exhibition has begun its six gallery tour of Wales at g39 in Cardiff from 18th November 2022.

The exhibition is funded by Arts Council Wales and features 26 pieces of work by disabled Wales-based artists, selected from over 100 submissions of creative responses to an ‘Aildanio’ (reignite) moment. Beginning in Cardiff at g39, this exhibition will travel across Wales between November 2022 and September 2023. It’s a wonderful opportunity to experience cutting edge and provoking visual art work from some of Wales’ best artists.

DAC, the national disability arts organisation of Wales are currently celebrating 40 years of promoting equality for disabled and Deaf people in the arts and are delighted to begin the Aildanio tour at g39, an artist-run organisation and creative community space in Cardiff.

The ‘Aildanio’ exhibition will be at g39, Oxfrord Street, Cardiff from 18 Nov to 21 Dec ‘22. Captions, BSLI and audio descriptions are embedded into the exhibition programme.

After the g39 Exhibition, you can visit ‘Aildanio’ at the following venues in 2023:

  • Cynon Valley Museum: 7 Jan – 11 Feb

  • Galeri, Caernarfon: 3 March – 8 April

  • Ty Pawb, Wrexham: 21 April – 27 May

  • Oriel Davies, Newtown: 9 June – 9 July

  • Glyn Vivian, Swansea: 22 July – 3 Sept

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Arddangosfa Gwobr Gelf 2022-23 ‘Aildanio’

 

Bydd ‘Aildanio’, yr arddangosfa Gwobr Gelf Celfyddydau Anabledd Cymru (CAC) yn teithio’n genedlaethol ar draws chwe oriel yn dechrau yn g39 Caerdydd o 18fed Tachwedd 2022.

 

Mae’r arddangosfa, a ariannir gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn cynnwys 26 o weithiau celf gan artistiaid anabl wedi’i lleoli yng Nghymru, dewisir o dros 100 o gyflwyniadau i ymatebion creadigol i foment ‘aildanio’. Yn dechrau yng Nghaerdydd yn g39, bydd yr arddangosfa yn teithio ar draws Cymru rhwng Tachwedd 2022 a Medi 2023. Dyma gyfle arbennig i brofi gwaith celf weledol flaengar a phryfoclyd gan rai o artistiaid gorau Cymru.

 

Mae CAC, sefydliad cenedlaethol celfyddydau anabledd yn dathlu 40 mlynedd o hyrwyddo cydraddoldeb i bobl anabl a Byddar yn y celfyddydau ac yn falch i ddechrau’r daith ‘Aildanio’ yn g39, sefydliad sy’n cael ei redeg gan artistiaid a gofod cymunedol creadigol yng Nghaerdydd.

 

Bydd arddangosfa ‘Aildanio’ yn g39 o 18 Tachwedd i 21 Rhagfyr 2022. Bydd capsiynau, BSLI a disgrifiadau sain ar gael.

 

Ar ôl arddangosfa g39, gallwch weld  ‘Aildanio’ yn y lleoliadau canlynol yn 2023:

  • Amgueddfa Dyffryn Cynon: 7 Ionawr – 11 Chwefror

  • Galeri, Caernarfon: 3 Mawrth – 8 Ebrill

  • Tŷ Pawb, Wrecsam: 21 Ebrill – 27 Mai

  • Oriel Davies, Drenewydd: 9 Mehefin – 9 Gorffennaf

  • Glyn Vivian, Abertawe: 22 Gorffennaf – 3 Medi

 

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Accessibility Toolbar