Bilingual post:

Rydym yn teimlo’n Nadoligaidd yma! Yn fuan yn dod –

‘Teulu Santa Claus’ Arddangosfa o Ffotograffau Dogfennol gan Walter Waygood

Dathliad Pen-blwydd yn 40 Oed gyda hanes darluniadol o Santa Claus.

Tachwedd 23 – Rhagfyr 24, 2023

Amgueddfa Cwm Cynon

Ar agor: Dydd Mawrth -Dydd Sadwrn, 9.30-3.30yh
Mynediad am Ddim

We’re feeling Xmassy here! Coming soon –

‘The Family of Santa Claus’ Exhibition of Documentary Photographs by Walter Waygood

40th Anniversary Celebration with an Illustrated History of Santa Claus

November 23 – December 24, 2023

Cynon Valley Museum

Open: Tuesday – Saturday, 9.30-3.30pm
Free Entry

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Accessibility Toolbar