Bilingual Post:

Arts & Crafts

Calling all you Crafty Kids! Come and create your next masterpiece with the help of Craig Lewis Arts.

Ages 7-12 (Ages 5+ welcome with an adult helper)

10:30-12:30

Tuesday: July 25th, August 1st, 8th, 15th, 29th

Art

Explore Expressive Art, Drawing and Mixed Media with Fine Artist Steph Cormack. Enhance your creativity with this 6 week course! Ages 13-18

13:30-15:30

Every Tuesday: July 25th – August 29th

Spaces Limited – Please book

by calling us on 01685 886729

Celf & Chrefftau

Plantos crefftus – dewch yn llu! Dewch i greu eich campwaith nesaf gyda chymorth Celf Craig Lewis. Oedran 7-12 (croeso i oedran 5+ gydag oeddyn i helpu. 10:30-12:30

Dydd Mawrth: Gorffennaf 25ain, Awst 1af, 8ed, 15ed, 29ain

Celf

Archwiliwch gelf fynegiannol, lluniadu a chyfryngau cymysg gyda’r Arlunydd Cain Steph Cormack. Gwellwch eich creadigrwydd gyda’r cwrs 6 wythnos hwn! Oedran 13-18. 13:30-15:30

Pob dydd Mawrth: Gorffennaf 25ain – Awst 29ain

Mae llefydd yn gyfyngedig – Archebwch le trwy ffonio ni ar 01685 886729

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Accessibility Toolbar